Musikk

Visuell kunst

Dans og Drama

0-5 år

 


 

Nyheter

Ingen nyheter i listen netop nu...

Se alle nyheter

SPØRSMÅL

Finn fram til disiplinen du er interessert i under "Våre tilbud" og og klikk på "Les mer." Under beskrivelsen av disiplinen ligger det en knapp; "PÅMELDING" som tar deg videre til Speedadmin og elektronisk påmeldingsskjema.

Klikk på menyen "Kontakt oss" og gå ned til "Her er vi." Da ser du hvilke skoler i Orkdal det er kulturskoleundervisning og hva det undervises i ved den enkelte skole.

Hvis det er ledige undervisningplasser, informerer vi om det under "Info - Ledige plasser."

En liste over prisene i Kulturskolen, finner du under menyen "Info - Priser."

For å kunne øve på egen hånd, bør du ha tilgang til eget instrument. Kulturskolen har noen få utleieinstrumenter - se "Info - Utleie." Spiller du korpsinstrument og deltar i aspirant- eller skolekorpset, får du leie instrument fra korpset.

For å delta på instrumentundervisning, visuell kunst og drama er minstealder i hovedsak 7 år (2. trinn), men unntak er gitar og piano/keyboard der vi gir tilbud fra 6 år (1. trinn) og et kortkurs i Visuell Kunst for barn i alderen 4-5 år. "Dansemix" er for elever fra 1.trinn og "Musikkmix" for 1.trinnselever i SFO-tida på Grøtte skole (klikk på tilbudene for mer info). Sangundervisning gis i gruppe fra 6 år og individuelt fra 10 år (5. trinn). Vi har også tilbud for førskolebarn; se "Våre tilbud - 0-5 år." Se ellers på beskrivelsen av disiplinen du er interessert i under "Våre tilbud." 

For å si opp plass i Kulturskolen, logger du deg inn i Speedadmin (klikk på menyen "Logg inn" øverst til høyre) og benytter utmeldingsskjemaet du finner på din side i Speedadmin. Fristene for oppsigelse er 1. desember før vårsemesteret og 1. juni før høstsemesteret. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.