Musikk

Visuell kunst

Dans og Teater

0-5 år

 


 

Nyheter

20.11.2019

Hjemmeside Orkland kulturskole

Ny hjemmeside for Orkland kulturskole er under utarbeiding, og fram til denne publiseres brukes Orkdal kulturskoles hjemmeside som portal til informas…

Se alle nyheter

SPØRSMÅL

Finn fram til disiplinen du er interessert i under "Våre tilbud" og og klikk på "Les mer." Under beskrivelsen av disiplinen ligger det en knapp; "Påmelding" som tar deg videre til en sikker tilkobling til Speedadmin. Du kan da logge inn og komme til elektronisk søknadsskjema.

Når du søker på plass, oppgir du aldri personopplysninger (som personnummer) direkte på Orkdal kulturskoles hjemmeside; www.orkdal-kulturskole.net. Personopplysningene som kreves når du sender inn søknad, foregår i "Speedadmin" som ligger på et sikkert og kryptert nettsted som har såkalt SSL-sertifikat. Det ser du i adressefeltet ved at det er en hengelås eller det står "Sikker" foran nettadressa. Når du trykker på knappen "Påmelding," blir du sendt videre til dette nettstedet.

Lokalitetene for undervisning i de forskjellige kulturskoledisiplinene står oftest sammen med beskrivelsa av disiplinene. Du kan også klikke på menyen "Kontakt oss" og gå ned til "Her er vi." Da ser du hvilke skoler i Orkdal det er kulturskoleundervisning og hva det undervises i ved den enkelte skole.

Hvis det er ledige undervisningplasser, informerer vi om det under "Info - Ledige plasser."

En liste over prisene i kulturskolen, finner du under menyen "Info - Priser."

For å kunne øve på egen hånd, bør du ha tilgang til eget instrument. Kulturskolen har noen få utleieinstrumenter - se "Info - Utleie." Spiller du korpsinstrument og deltar i aspirant- eller skolekorpset, får du leie instrument fra korpset.

For å delta på instrumentundervisning, visuell kunst og teater er minstealder i hovedsak 7 år (2. trinn), men unntak er gitar og piano/keyboard der vi gir tilbud fra 6 år (1. trinn) og et kortkurs i Visuell Kunst for barn i alderen 4-5 år. "Musikkmix" starter for 1.trinnselever i SFO-tida på Grøtte skole og Orkanger barneskole (klikk på tilbudene for mer info). Sangundervisning gis i gruppe fra 6 år og individuelt fra 10 år (5. trinn). Vi har også tilbud for førskolebarn; se "Våre tilbud - 0-5 år." Les ellers beskrivelsen av disiplinen du er interessert i under "Våre tilbud." 

For å si opp plass i kulturskolen, logger du deg inn i Speedadmin (klikk på menyen "Logg inn" øverst til høyre) og benytter utmeldingsskjemaet du finner på din side i Speedadmin. Du kan også sende e-post til kulturskolen. Fristene for oppsigelse er 1. desember før vårsemesteret og 1. juni før høstsemesteret. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.