Drømmestipendet 2019

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet består av 100 stipend à 10 000 kroner - til sammen én million kroner, og dette deles ut hvert år til barn og ungdom mellom 13 og 20 år som utmerker seg innen kunstfag. Hver kommune kan nominere personer eller grupper innen kategoriene "Dans," "Musikk," "Skapende skriving," "Visuell kunst" og "Teater." Kunstuttrykk utenom de nevnte kan også nomineres. 

Tidligere nominerte i Orkdal som har fått tildelt stipendet, er Daniel Andaas (trompet), Sondre Christoffersen (gitar), Sturla Fagerli Larsen (sang) og Kristian Raanes (gitar).

I skoleåret 2018/19 har tre ungdommer tilhørende Orkdal  kulturskole blitt nominert; Emil Meland i kategorien "Musikk," Sivert Tjelle Wulff i kategorien "Musikk" (nominert fra Skaun kommune) og Ingebrigt Flor i kategorien "Visuell Kunst." Alle de nominerte har lang fartstid i kulturskolen i Orkdal og de er fortsatt elever hos oss. 

Kandidatene til Drømmestipendet må framvise sine ferdigheter for juryen som skal plukke ut de i alt 100 stipendmottakerne, og dette er gjort ved lydopptak fra Emil og Sivert og fotos av bilder og skulpturer Ingebrigt har laget. I tillegg må de nominerte skrive om "Sin drøm" for juryen, der de beskriver framtidsplanene med tanke på hvordan de vil videreutvikle seg innen sitt felt og bruke dette i framtida.

----------------------------------

Emils søknad om Drømmestipendet for 2019

Siverts søknad om Drømmestipendet for 2019

Ingebrigts søknad om Drømmestipendet for 2019

----------------------------------

Gå inn på Drømmestipendet for å se og lese om de andre nominerte fra hele landet.