Kulturskoleåret

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute, men bruker 1. skoleuke i høstsemesteret til å gjøre timeavtale med foreldre og elever. Dette er nødvendig for å få tilpasset undervisningen i forhold til skoledag for elevene og romtilgangen på hver enkelt skole. Siste uke før jul og siste uke før sommerferien blir brukt til avslutninger, enten i form av avslutningskonserter eller annen form for markering av semesterslutt. Bevegelige helligdager gjør at antall undervisningstimer kan variere etter hvilken ukedag man har time på. Alle elever skal ha tilbud om minst 33 uker med kulturskoleaktivitet i løpet av skoleåret, Avlysninger utover dette vil bli kompensert på semesteravgiften. Dette gjelder ikke kurs og periodebasert undervisning som f.eks. "Musikk fra livets begynnelse" og "Musikkverksted."