Ledige plasser

Ta kontakt med oss på tlf. 72 48 33 28 eller send en e-post til post@orkdal-kulturskole.no hvis du har spørsmål angående noen spesielle tilbud. Søknadsskjema kommer du til når du klikker deg inn på fagtilbudene.