Oppsigelse

Hvis eleven ikke ønsker å fortsette, må plassen sies opp. Fristene er 1. desember før vårsemesteret og 1. juni før høstsemesteret. Overholdes ikke fristene, vil semesteravgift for kommende eller inneværende semester bli belastet. Oppsigelse skjer via elevens nettside på "Speedadmin" - klikk på menyen "Logg inn" for å gå til Speedadmin. Du kan også sende e-post til kulturskolen. Henvendelser angående oppsigelse skal rettes til kulturskoleadministrasjonen, og lærer har ikke ansvar for å ta i mot eller viderebringe oppsigelser. Permisjon gis kun ved langvarig sykdom hos eleven eller foreldre/foresatte.