Opptak av elever

Vi har hovedopptak av nye elever etter søknadsfristen som er 1. juni hvert år. I tillegg har vi opptak av nye elever etter 1. desember for elever som starter fra 1. januar. Det er likevel mulig å søke om plass hele skoleåret. Søknadene blir fortløpende registrert og søkeren settes på venteliste. Vi tar opp elever fra denne ventelisten hvis vi har ledige plasser.