Priser

SKOLEPENGER, SØSKENMODERASJON OG INSTRUMENTLEIE

Skolepenger blir innkrevd én gang pr. semester. Prisene fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. For året 2019 gjelder disse prisene:

  • Elever på 2. trinn og oppover: Kr 1430,- pr. semester
  • Elever til og med 6 år (1. trinn): Kr 715,- pr. semester (minstepris)
  • Musikk fra livets begynnelse (10-12 ukers kurs): Kr 800,- (pr. familie)
  • Musikkverksted (uten individuell undervisning): Kr 715,- pr. semester (minstepris)
  • Musikk- og lydproduksjon: Kr 715,- pr. semester (minstepris)
  • Musikksprell: Kr 715,- pr. semester (minstepris)
  • Vokalgruppe Barn (uten individuell undervisning): Kr 715,- pr. semester (minstepris)

 

Det betales kun én fullpris pr. familie. Moderasjon for 2. plass, samme bruker eller søsken; 30%. 3. plass, samme bruker eller søsken; 50 %. Dette gjelder ikke "Musikk fra livets begynnelse" og disipliner med minstepris (715 kr).
Makspris i semesteravgift pr. familie tilsvarer tre fullpriser; kr 4290,-
Instrumentleie er kr 300,- pr. semester og betaling for materiell på "Visuell Kunst" kr 250,- pr. semester.