"Beatles"

Torsdag 11. april (uke 15) skal Kulturskolen ha ei forestilling med musikk, dans og teater i Orkdal kulturhus bestående av musikk fra "The Beatles."

Vi har også planlagt å gjennomføre to skoleforestillinger på fredag 12. april for grunnskoleelever. Her blir det et litt redusert program ettersom endel 9.trinnselever har arbeidsuke og enkelte videregåendeelever heller ikke har anledning til å delta.

Dette prosjektet blir ikke like omfattende som tidligere vårprosjekter i kulturskolen, da vi får lagt mesteparten av øvinger enten i undervisningstid eller på torsdager i tidsrommet 17:30-18:30. Noen timeplanjusteringer kan det bli, der det er innslag med elever fra forskjellige disipliner.

All ordinær undervisning (bortsett fra Visuell kunst) utgår torsdag 11. april. Tilbudet for elever som ikke deltar i prosjektet denne dagen, er å komme på generalprøven til forestillinga i Kulturhuset. Prøven starter kl. 16:30 og vil vare i ca. 60 minutter. Generalprøven er forbeholdt kulturskoleelever som ikke deltar med foreldre/foresatte. Hvis det heller er ønskelig å gå på premiereforestillinga kl. 19, er det lurt å møte tidlig da dette er ei åpen forestilling for publikum.

Ta kontakt med oss på tlf. 72 48 33 28 eller e-post post@orkdal-kulturskole.net hvis det er noen spørsmål ifm. dette.

Nedenfor ligger lenker til brev som er sendt ut angående prosjektet.

Informasjon for elever som er involverte i prosjektet

 

Informasjon til elever som ikke deltar i prosjektet