Re-registrering

Alle kulturskoleelever vil på våren få beskjed fra Kulturskolen om å "re-registrere seg." Da må eleven og foresatte ta stilling til om eleven skal fortsette eller avslutte sin kulturskoleplass til neste skoleår (såframt det ikke er sendt en oppsigelse i forkant). Det vil også være mulighet til å søke om bytte av disiplin eller søke på andre disipliner når man gjennomfører re-registreringa. Hvis eleven ikke ønsker å fortsette, kan plassen også sies opp utenom re-registreringsperioden; se "Oppsigelse."