Søknad om plass

Orkdal Kulturskole er et opplæringstilbud som er rettet mot barn og ungdom opp til og med videregående skolealder. Det kan søkes på undervisningstilbud gjennom hele året, men hovedopptaket av elever foregår på juni måned, og søknadsfristen for dette opptaket er 1. juni. Man kan også søke plass etter denne fristen og vil få tilbud om plass hvis det fortsatt er ledig undervisningskapasitet fra skolestart i august. Søknad sendes inn elektronisk via Kulturskolens fagsystem "Speedadmin" som du sendes til ved å klikke på menyen "Logg inn." Du kan også gå inn på hvert enkelt fagtilbud og bli sendt videre til søknadsskjemaet fra disse sidene. Hvis du skulle få problemer med å sende inn søknaden eller har spørsmål rundt dette, ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan få løst det. Kontaktinformasjon står nederst på siden eller i menyen "Kontakt oss."