Booking av øvetid i bingen: Send sms til 41646624 (Rolf Sæther) med info om ønsket tidsrom for bruk. Hvis ledig, legges dette inn på øvekalenderen (adresse http://www.orkdal-kulturskole.net/kalender/bandbingen). Nøkkel hentes ut på Bunnpris, og man kvitterer da på utlånsskjema. Nøkkelen leveres kun ut når man viser fram egen booking i kalenderen via telefon. Teknisk support rettes til Jan Erik Lund (48263874).