Fiolin


Fele og fiolin er to ord på samme instrument, er et svært sentralt instrument innen både klassisk, folkemusikk og jazz, og finnes i nesten alle musikkmiljø rundt om i verden. Fela har eksistert i over 400 år, og er globalt sett like vital i dag som da den fant sin nåværende form. Felene kan kjøpes i ulike størrelser og kan tilpasses elever fra 5 år og oppover. Undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev, via både noter og gehør, og det er en stor fordel om foreldrene følger elevene på time den første tiden. Elevene vil på sikt kunne bli tilbudt samspill på anbefaling av lærer. Ved opptak vil eleven få veiledning i kjøp av nødvendig utstyr. Undervisningen foregår torsdager på Orkanger ungdomsskole - oftest i 20 minutters enetimer. 


Påmelding