Molde Kulturskole

Kulturskolen er en selvstendig resultatenhet i Molde kommune. Kulturskolen ledes av enhetsleder / rektor.

Kulturskolen ble opprettet i sin nåværende form som følge av vedtak i Molde kommunestyre 28.11.2002. Opprinnelsen til kulturskolen er Molde musikkskole som ble opprettet i 1969. 

Kulturskolen informasjonsfolder

jhgjhgjg

Her er kulturskolens nye informasjonsfolder.

Hva er Molde kulturskole?

Molde kulturskole er en egen enhet i Molde kommune. Molde kulturskole skal være et ressurs og kompetansesenter for kunst- og kulturfag både i Molde kommune og i Romsdalsregionen.

Kulturskolen tilbyr opplæring i musikk, bildefag, dans og teater. Mesteparten av undervisningen er organisert i ukentlige møter mellom elever og lærere. Undervisningen skjer både individuelt og i grupper.  Prosjekter, forestillinger, konserter og utstilllinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud. Kulturskolen har en rekke samarbeidstiltak med fritidskulturlivet, det øvrige profesjonelle kulturlivet og skoleverket/barnehagene.

 Påmelding 
Trykk her

Test indhold

kjh dlfkxqjh fl ksudfhgl sdkfgjh lsdkfg aklfghalkfg afæv

 

Test indhold

kjh dlfkxqjh fl ksudfhgl sdkfgjh lsdkfg aklfghalkfg afæv

Test indhold

kjh dlfkxqjh fl ksudfhgl sdkfgjh lsdkfg aklfghalkfg afæv